NCC

Boende i Sjöboviken, Västeråsen och Grythem ska få kommunalt vatten och avlopp. Det finns lokala nät i samtliga områden. Nu byggs överföringsledningar Örebro och Västeråsen, för att kunna koppla in de boende på det kommunala ledningsnätet. Arbetet utförs i två etapper, där sträckan Örebro-Glanshammar utgör en etapp och sträckan Glanshammar-Västeråsen utgör en etapp. Etapperna byggs parallellt.

plastror

Unik teknik med parallellsvetsning

I april 2020 påbörjades arbetet med etappen mellan Glanshammar och Västeråsen. Byggnationen av denna etapp utförs av NCC på uppdrag av Örebro kommun och beräknas vara klart hösten 2021.

Powerheat Plastic Sweden AB har fått uppdraget att svetsa de nästan 50 km rör som det handlar om i uppdraget. Teamet på plats har utvecklat en unik teknik där man i en container parallellsvetsar tre rör samtidigt. Detta gör att man kan producera närmare 5 km rör i veckan, samtidigt som man är oberoende av support när det gäller lager, förflyttning och utläggning av färdiga rör. Arbetet färdigställs under hösten 2020.