EWF-Certifierad svetsning

Power Heat Plastic har lång erfarenhet av att sammanfoga rörsystem i termoplastmaterial. Alla våra medarbetare har dokumenterad kunskap inom stum-, muff- och elmuffsvetsning. Dessutom är våra EWF-certifierade svetsare utbildade i enlighet med EWF 581-01 och SS-EN 13067:2012, med examination från Svetskommissionen och RISE.

EWF-Certifierad svetsning av plaströr

Att vara EWF-certifierad plastsvetsare innebär att du har såväl teoretisk som praktisk kunskap av PE-svetsning inom bland annat:

  • Materiallära
  • Standarder, regler och normer
  • Föreskrifter för rörläggning och återfyllning
  • Materialkontroll och hantering
  • Svetstabeller och dokumentation av arbetet
  • Hur du hanterar, kontrollerar och verifierar svetsutrustningen
  • Hur du dokumenterar arbetet
  • Kvalitetskontroll av utförd svets
  • Dokumentation

Om du behöver stål, rostfritt eller plast till din installation så erbjuder vi en unik totallösning i samarbete med vårt systerföretag Power Heat Piping. Kontakta oss för mer information!