Orbitalsvetsning

Orbitalsvetsning

Orbitalsvetsning, också kallat mekaniserad svetsning (TIG svetsning), är en specialiserad svetsmetod som används för att skapa extremt precisa och högkvalitativa svetsfogar. Vid denna metod av svetsning monteras ett svetshuvud på röret som ska svetsas, elektroden går sedan i en bana runt röret och namnet Orbitalsvetsning kommer från det engelska ordet orbit som betyder just bana.

Att arbeta med rördragning och svetsa samman rör i miljöer som ställer höga krav på en ren miljö ställer helt andra krav på den utrustning och metod som används i arbetet. Det kan vara rördragningar i

● operationssalar
● laboratorium på sjukhus
● forskningsanläggningar
● miljöer inom process- och livsmedelsindustrin.

Det är när vi på Power Heat utför kravfyllda rördragningar och ska svetsa rör i en ren miljö som orbitalsvetsning används. Denna automatiserade svetsningsmetod med hög precision, rena svetsar och konsekvent svetsfog möjliggör svetsning av rördiamanter så små som några millimeter till stora industrirör. Styrsystemet som används i orbitalsvetsning är vanligstvis en kombination av hårdvara och mjukvara som styr svetsprocessen.

Orbitalsvetsning av rostfritt stål

När man arbetar med rostfritt stål, är orbitalsvetsning en föredragen metod att använda. Detta är tack vare dess förmåga att producera mycket rena och konsistenta svetsförband med minimal risk för oxidation och andra föroreningar. Rostfritt stål är känt för sin korrosionsbeständighet, vilket gör det till ett idealiskt materialval för många industriella applikationer. Orbitalsvetsning av rostfritt stål kräver noggrann hantering för att kunna upprätthålla dessa egenskaper. Fördelar med orbitalsvetsning av rostfritt stål är

● hög kvalitet och precision
● renhet – minskar risken för oxidation
● effektivitet
● möjligt att svetsa rörledningar i komplexa konfigurationer.

Att välja rätt parametrar och rätt utrustning för orbitalsvetsning av rostfritt stål är avgörande för att uppnå optimala svetsresultat. Vi på Power Heat har stor kunskap och välutbildad personal med lång erfarenhet.

När används orbitalsvetsning?

Orbitalsvetsning används i situationer där svetsfogens kvalitet och jämnhet är av yttersta vikt. Den används för att skapa högkvalitativa, repeterbara svetsar, särskilt i rör och rörledningar där traditionell svetsning kan vara svår eller i vissa fall omöjlig. Orbitalsvetsning används i situationer där svetsfogens kvalitet är av yttersta vikt. Själva processen är halvautomatiserad och vår svetsoperatör monterar orbitalhuvudet runt skarven; med hjälp av förinställda värden såsom värmetillförsel och svetshastighet etc. roterar huvudet runt hela skarven utan stopp.