När kraven är som högst
levererar vi som bäst.

Helhetslösningar för installationer i krävande miljöer. Industrirör, svetsning, tillverkning, sprinkler och plaströr.

Vi tar ansvar för både tillverkning och kompletta installationer, hela vägen från projektering och konstruktion till driftsättning och underhåll/service. Med oss som partner får du en komplett helhetslösning, oavsett om det gäller industrirör, svetsning, tillverkning, plaströr eller sprinkler.

Våra tjänster

Vår kvalitetssäkrade process

Med vårt certifierade kvalitetssystem som stöd tar vi oss an alla uppdrag på ett strukturerat och effektivt sätt. Vi har genom åren utarbetat unika stödsystem, rutiner och mallar som hjälper oss att systematiskt ta oss genom samtliga processteg, från anbud via utförande till slutdokumentation.

Anbud

 • Riskbedömning
 • Bid / no-bid
 • Intern granskning

Genomförande

 • Digitala verktyg
 • Instruktioner
 • Checklistor
 • Mallar

Kontroll och provning

 • Egenkontroller
 • Tredjepartskontroller
 • Tryckprovning
 • Röntgen

Dokumentation

 • Uppfyller PED
 • Dokumentations standard
 • Digital dokumentation

European Spallation Source (ESS)

European Spallation Source (ESS) är ett av de största och mest avancerade vetenskapliga infrastrukturprojekt som byggs i Europa idag – och det byggs i Lund.

Läs hela caset

E.ON Energilösningar

I Medicon Village Science Park samarbetar idag 120 företag och organisationer för att förbättra människors liv och hälsa.

Läs hela caset
plastror

NCC

I april 2020 påbörjades arbetet med etappen mellan Glanshammar och Västeråsen. Byggnationen av denna etapp utförs av NCC på uppdrag av Örebro kommun och beräknas klart hösten 2021.

Läs hela caset

Kunder

Certifieringar

För oss är certifieringar en kvalitetsstämpel. Vi befinner oss framför allt i regulativt styrda processer. Vi har ett väl utarbetat dokumentations- och kvalitetsstyrningssystem som säkerställer bra utförande och korrekt slutdokumentation.