Helhetslösningar för installationer i krävande miljöer. Industrirör, svetsning, tillverkning och sprinkler.

Vi tar ansvar för både tillverkning och kompletta installationer, hela vägen från projektering och konstruktion till driftsättning och underhåll/service. Med oss som partner får du en komplett helhetslösning, oavsett om det gäller industrirör, svetsning, tillverkning eller sprinkler.

Vår kvalitetssäkrade process

Med vårt certifierade kvalitetssystem som stöd tar vi oss an alla uppdrag på ett strukturerat och effektivt sätt. Vi har genom åren utarbetat unika stödsystem, rutiner och mallar som hjälper oss att systematiskt ta oss genom samtliga processteg, från anbud via utförande till slutdokumentation.

Referensprojekt

European Spallation Source (ESS)

European Spallation Source (ESS) är ett av de största och mest avancerade vetenskapliga infrastrukturprojekt som byggs i Europa idag – och det byggs i Lund.

E.On Energilösningar

I Medicon Village Science Park samarbetar idag 120 företag och organisationer för att förbättra människors liv och hälsa.

NCC

I april 2020 påbörjades arbetet med etappen mellan Glanshammar och Västeråsen. Byggnationen av denna etapp utförs av NCC på uppdrag av Örebro kommun och beräknas klart hösten 2021.

Kunder