Serviceavtal sprinkler

För att du som kund alltid ska vara säker på att ditt sprinklersystem fungerar som det ska, och för att du och dina medarbetare eller hyresgäster ska känna sig trygga och veta både att och hur allt fungerar, erbjuder vi alla våra kunder att teckna ett serviceavtal. Det anpassas efter varje kund och utformas av dig och oss tillsammans.

Vad ingår i våra serviceavtal?

Detaljerna i avtalet bestäms alltså från fall till fall och kund till kund. Men typiska inslag i ett serviceavtal för ditt system med sprinkler, detektorer och allt annat är

  • regelbunden översyn
  • kapacitetsprov
  • uppdatering av orienterings- och serviceritningar.

Den regelbundna översynen kan utföras till exempel vecko-, kvartals- eller årsvis. Tätheten beror på både din lokal och dess verksamhet och hur ditt sprinklersystem ser ut. Om kapacitetsprov är nödvändiga, och i så fall hur ofta, beror på byggnaden och dess förutsättningar.

Vill du veta mer?

Vi ser till att du får ut mesta möjliga av ditt system för brandsäkerhet och kan lita på sprinkler och resten av systemet tack vare ett serviceavtal. Men då måste vi förstås bygga det först. Prata med oss om du tror att ett automatiskt sprinklersystem är det rätta för dig och dina lokaler, så hjälper vi dig att få till precis den lösning du behöver.