Örtofta kraftvärmare

Örtofta Kraftvärmeverk är Kraftringens senaste och största produktionsanläggning på 110 MW termisk effekt. Här produceras värme till motsvarande 25 000 villor i Lund, Eslöv och Lomma. Till det kommer elproduktion motsvarande hela Eslövs behov.

Utmanande storlek och komplexitet

Örtoftaverket är en av Sveriges modernaste produktionsanläggningar för fjärrvärme och el och drivs enbart på biobränsle. Kraftvärmeverket stod klart i mars 2014 och är Kraftringens största satsning någonsin med en investering på 1,8 miljarder kronor.

Genom offentlig upphandling tilldelades Power Heat uppdraget för den huvudsakliga rörinstallationen i anläggningen, den så kallade Balance of Plant (BoP) i kraftverket samt två pumpkammare för fjärrvärme.

Uppdraget innebar prefabricering och installation av rörledningar, pumpar, värmeväxlare och övrig utrustning för fjärrvärme upp till DN600 samt till ett stort antal kringsystem såsom processkyla, internvärme, markvärme med mera.

Många av systemen var klassade enligt tryckkärlsdirektivet med alla de krav det ställer med avseende på såväl utförande, kontroller och dokumentation. Tack vare sin storlek och komplexitet har det här projektet till stor del lagt grunden till den avancerade projektstyrningsmodell vi utvecklat och tillämpar i våra projekt idag.