Concept Zero

Power Heat levererar – Världens första koldioxidneutrala stål-värmeväxlare till ESS

Den 8 mars 2024 levererade Power Heat av världens första koldioxidneutrala värmeväxlare i stål från Alfa Laval till ESS vilket satte en ny standard för hållbara energilösningar och minskade industriella koldioxidutsläpp.

Denna banbrytande utveckling, producerad av Alfa Laval med återvunnet kolstål från svenska ståltillverkaren SSAB, representerar ett betydande bidrag till det globala arbetet för att minska CO2-utsläppen som är förknippade med stålproduktionen, vilken står för cirka 10% av världens CO2-utsläpp.

8 mars 2024: Leverans av världens första koldioxidneutrala värmeväxlare Concept Zero från Alfa Laval i samarbete med ESS, SSAB, Kraftringen och E.ON. Bild: Ulrika Hammarlund/ESS

Leverans av två värmeväxlare från Alfa Laval till ESS.

Det återvunna kolstålet, producerat av SSAB i en elektrisk ugn med förnybar energi, markerar början på miljövänlig stålproduktion. Denna strategi banar väg för en framtid där allt stål är koldioxidneutralt genom att kombinera HYBRIT:s gröna stålteknologi med återvunna resurser.

Den miljövänliga värmeväxlaren kommer att installeras i ESS acceleratorns kylstation för Medium Beta. Trots att dess primära roll är att kyla accelerator systemen på ESS, är den även kopplad till centrala verkets värmerecirkuleringssystem, som skickar överskottsvärme från ESS till Lunds fjärrvärmesystem, vilket täcker värmebehoven för de cirka 40 000 personerna som förväntas bo och arbeta i Brunnshög-distriktet i nordöstra Lund.

Medan uppdateringarna av High Beta-stationen har utförts med traditionella värmeväxlare, markerar installationen av den koldioxidneutrala värmeväxlaren i stål i Medium Beta-stationen början på en ny era inom hållbara kylsystem.