E.ON ENERGILÖSNINGAR

I Medicon Village Science Park samarbetar idag 120 företag och organisationer för att förbättra människors liv och hälsa.

KOMPLETT BALANSTANK

Områdets 15 byggnader har olika och skiftande behov av uppvärmning och nedkylning där Medicon Village Science Park i Lund är först i världen med att använda ectogrid™, ett system som minskar både deras energibehov och kostnader.

 

Hjärtat i systemet är en balanstank som i det här fallet rymmer 150 m3 vatten. Tanken är byggd som ett tryckkärl med en påbyggd arkitektonisk fasad med LED-belysning som varierar med vattnets temperatur i tanken.

 

Power Heat har som en totalentreprenad levererat komplett balanstank inklusive konstruktion och beräkning av tryckkärlet, fasadkonstruktion, tillverkning samt uppställning och inkoppling av tanken.

 

Då tanken i grunden är ett tryckkärl är den konstruerad, tillverkad och testad i enlighet med SS-EN 13445 för att uppfylla gällande krav enligt tryckkärlsdirektivet (PED).

 

Tanken tillverkades, målades och isolerades i vår verkstad i Malmö och transporterades därefter till Lund där den ställdes upp och monterades. Efter inkoppling och provtryckning monterade vi den rostfria fasaden.