Tryckprovning med gas

provtryckning med gas och läcksökning med gas – en man i arbetskläder och skyddshjälm som arbetar med ett rörsystem.

Provtryckning och läcksökning med gas

Provtryckning med gas och läcksökning med gas är två viktiga processer inom industrier och andra tekniska sammanhang för att säkerställa att rörledningar, kärl och andra trycksatta system är säkra och täta. Provtryckning med gas är en metod för att kunna testa tryckhållfastheten hos rörledningar och kärl. Processen innebär att gas, vanligtvis luft- eller kvävgas, injiceras i systemet för att öka trycket till en nivå som överstiger det förväntade arbetstrycket. Detta görs för att identifiera eventuella svaga punkter eller läckage i systemet.

Under provtryckningen övervakas trycket noggrant, och om någon indikation på överdriven belastning eller läckage upptäcks, kan åtgärder vidtas innan systemet tas i bruk. Efter en framgångsrik provtryckning och verifiering av systemets integritet kan systemet sättas i drift med tillförsikt.

Vi på Power Heat har en lång och dokumenterad erfarenhet från provtryckning med gas och tryckprovning med gas och vätska. Provtryckning med gas och läcksökning är en del av de kontrollmoment som genomförs vid oförstörande provning av t.ex

 • rörsystem
 • tankar
 • kärl
 • sammansatta system.

Provtryckning med gas görs för att vara säker på att rörledningar och tryckkärl uppfyller beräknade hållfasthetskrav. Provning via trycksättning med gas är ett riskfyllt arbetsmoment eftersom det inte går att vara säker på att anordningen håller. På grund av dessa risker finns föreskrifter för provning med över- eller undertryck (AFS 2006:8).

Provningsutrustningen, tillsammans med riskbedömning och kompetens hos provpersonal, har en viktig och central del i föreskriften. Enligt föreskriften ska alla verksamheter som använder trycksättning med gas som provningsmetod vara ackrediterade av Swedac. Föreskriften gäller säkerhet både för egen personal och andra personer. Det är arbetsmiljöverket som är den föreskrivande myndigheten.

Power Heat är godkänt kontrollorgan

Provtryckning och tryckprovning med gas kan användas då särskilda krav föreligger, såsom renhetskrav eller om det är svårt att dränera ut vätska från systemet. Power Heat är godkänt kontrollorgan ackrediterade av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012. Ackrediteringen innebär att vi kan provtrycka system med upp till 150 bar.

Tryckprovning med gas

Tryckprovning med gas är en viktig metod för att säkerställa att olika typer av behållare och rörledningar är täta och säkra för användning. Processen involverar att

 • gradvis öka trycket i enheten
 • övervaka eventuella läckage
 • säkerställa att inga problem uppstår.

Det är en metod som används för att testa integriteten och hållbarheten hos olika typer av behållare eller rörledningar för ett tryck som är högre än dess normala arbetsbelastning. Syftet med tryckprovning med gas är att man ska kunna upptäcka eventuella läckor eller defekter som kan uppstå under användning.

Läcksökning med gas

Läcksökning med gas är en metod för att upptäcka och lokalisera läckage i trycksatta system. Om det finns några läckage kommer gasen att strömma ut genom de svaga punkterna. Med hjälp av en gasdetektor eller läckspray såpbubblor kan läckage upptäckas. Läcksökning med gas är en snabb och effektiv metod för att man även ska kunna hitta små läckage, som kan vara svåra att upptäcka på annat sätt.

Hjälper dig hela vägen

Vår tryckprovningsledare hjälper dig hela vägen med allt från

 • riskanalys
 • planering
 • utförande
 • upprättande av dokumentation.

Hos oss på Power Heat är du i trygga händer

Då vi på Power Heat är godkänt kontrollorgan ackrediterade av SWEDAC enligt SS-EN/ISO IEC 17020:2012 så är du som kund hos oss i trygga händer. Med vår utbildade tryckprovsledare har vi alltid rätt kunskap. Varmt välkommen till oss på Power Heat.