Tryktest med gas

gasprøvning og gaslækagesøgning - en mand i arbejdstøj og hjelm arbejder på et rørsystem.

Trykprøvning og detektering af gaslækager

Gastrykprøvning og gaslækagesøgning er to vigtige processer i industrien og andre tekniske sammenhænge for at sikre, at rørledninger, beholdere og andre tryksatte systemer er sikre og tætte. Gastest er en metode til at teste trykstyrken i rørledninger og beholdere. Processen involverer indsprøjtning af gas, normalt luft eller nitrogen, i systemet for at øge trykket til et niveau, der overstiger det forventede arbejdstryk. Dette gøres for at identificere eventuelle svage punkter eller lækager i systemet.

Under tryktesten overvåges trykket nøje, og hvis der opdages tegn på for stor belastning eller lækage, kan der træffes foranstaltninger, før systemet sættes i drift. Efter en vellykket tryktest og verificering af systemets integritet kan systemet tages i brug med tillid.

Hos Power Heat har vi en lang og dokumenteret erfaring med testtryk med gas og tryktest med gas og væske. Testtryk med gas og lækagesøgning er en del af de kontrolelementer, der udføres under ikke-destruktiv test af f.eks.

 • rørføring
 • Tanke
 • fartøj
 • sammensatte systemer.

Gastrykprøvning udføres for at sikre, at rørledninger og trykbeholdere opfylder de beregnede styrkekrav. Testning med gastryk er en farlig operation, fordi det ikke er muligt at være sikker på, at enheden vil holde. På grund af disse risici er der regler for test med positivt eller negativt tryk (AFS 2006:8).

Testudstyret er sammen med risikovurderingen og testpersonalets kompetence en vigtig og central del af forordningen. Ifølge forordningen skal alle organisationer, der bruger gastryk som testmetode, være akkrediteret af Swedac. Forordningen gælder både deres egne medarbejderes og andre menneskers sikkerhed. Den svenske arbejdsmiljømyndighed er den regulerende myndighed.

Power Heat er et autoriseret inspektionsorgan

Trykprøvning og trykprøvning med gas kan bruges, når der er særlige krav, f.eks. krav til renhed, eller hvis det er vanskeligt at dræne væske fra systemet. Power Heat er et godkendt inspektionsorgan akkrediteret af SWEDAC i henhold til SS-EN ISO/IEC 17020:2012. Akkrediteringen betyder, at vi kan teste systemer med op til 150 bar.

Tryktest med gas

Gastrykprøvning er en vigtig metode til at sikre, at forskellige typer beholdere og rørledninger er tætte og sikre at bruge. Processen involverer

 • gradvist øge trykket i enheden
 • overvåge eventuelle lækager
 • sikre, at der ikke opstår problemer.

Det er en metode, der bruges til at teste integriteten og holdbarheden af forskellige typer beholdere eller rørledninger ved et tryk, der er højere end deres normale arbejdsbelastning. Formålet med gastryktest er at opdage eventuelle lækager eller defekter, der kan opstå under brug.

Lækagesøgning med gas

Gaslækagesøgning er en metode til at opdage og lokalisere lækager i tryksatte systemer. Hvis der er lækager, vil gassen strømme ud gennem de svage punkter. Ved hjælp af en gasdetektor eller sæbebobler til lækagespray kan man opdage lækager. Gaslækagesøgning er en hurtig og effektiv metode til at finde selv små lækager, som kan være svære at opdage på andre måder.

Hjælper dig hele vejen

Vores trykprøvningschef hjælper dig hele vejen med alt fra

 • Risikoanalyse
 • planlægning
 • henrettelse
 • udarbejdelse af dokumentation.

Hos os i Power Heat er du i sikre hænder

Da vi hos Power Heat er et godkendt inspektionsorgan akkrediteret af SWEDAC i henhold til SS-EN/ISO IEC 17020:2012, er du som kunde i sikre hænder. Med vores uddannede trykprøvningsledere har vi altid den rette viden. Hjertelig velkommen til os hos Power Heat.