Trykktest med gass

gasstesting og gasslekkasjesøking - en mann i arbeidsklær og hjelm arbeider på et rørsystem.

Trykktesting og deteksjon av gasslekkasjer

Gasstrykkprøving og gasslekkasjedeteksjon er to viktige prosesser i industrien og andre tekniske sammenhenger for å sikre at rørledninger, beholdere og andre trykksatte systemer er sikre og tette. Gassprøving er en metode for å teste trykkfastheten til rørledninger og beholdere. Prosessen innebærer at gass, vanligvis luft eller nitrogen, injiseres i systemet for å øke trykket til et nivå som overstiger det forventede arbeidstrykket. Dette gjøres for å identifisere eventuelle svake punkter eller lekkasjer i systemet.

Under trykktesten overvåkes trykket nøye, og hvis det oppdages tegn på for høy belastning eller lekkasje, kan tiltak iverksettes før systemet settes i drift. Etter en vellykket trykktest og verifisering av systemintegriteten kan systemet trygt settes i drift.

Hos Power Heat har vi lang og dokumentert erfaring med trykktesting med gass og trykktesting med gass og væske. Prøvetrykk med gass og lekkasjedeteksjon er en del av kontrollelementene som utføres under ikke-destruktiv testing av f.eks.

 • rørsystem
 • stridsvogner
 • fartøy
 • sammensatte systemer.

Gasstrykktesting utføres for å sikre at rørledninger og trykkbeholdere oppfyller de beregnede styrkekravene. Testing ved hjelp av gasstrykk er en risikofylt operasjon fordi det ikke er mulig å være sikker på at enheten holder. På grunn av denne risikoen finnes det regler for testing med over- eller undertrykk (AFS 2006:8).

Testutstyret er, sammen med risikovurderingen og testpersonalets kompetanse, en viktig og sentral del av forskriften. I henhold til forskriften skal alle virksomheter som bruker gasstrykk som testmetode, være akkreditert av Swedac. Forskriften gjelder både for egen og andres sikkerhet. Det svenske Arbetsmiljöverket er tilsynsmyndighet.

Power Heat er et autorisert inspeksjonsorgan

Trykktesting og trykktesting med gass kan brukes når det stilles spesielle krav, for eksempel krav til renhet eller hvis det er vanskelig å tappe væske fra systemet. Power Heat er et godkjent kontrollorgan akkreditert av SWEDAC i henhold til SS-EN ISO/IEC 17020:2012. Akkrediteringen innebærer at vi kan teste systemer med opptil 150 bar.

Trykktest med gass

Gasstrykkprøving er en viktig metode for å sikre at ulike typer beholdere og rørledninger er tette og trygge å bruke. Prosessen innebærer

 • gradvis øke trykket i enheten
 • overvåke eventuelle lekkasjer
 • sikre at det ikke oppstår problemer.

Det er en metode som brukes til å teste integriteten og holdbarheten til ulike typer beholdere eller rørledninger ved et trykk som er høyere enn deres normale arbeidsbelastning. Hensikten med gasstrykktesting er å oppdage eventuelle lekkasjer eller defekter som kan oppstå under bruk.

Lekkasjedeteksjon med gass

Gasslekkasjedeteksjon er en metode for å oppdage og lokalisere lekkasjer i trykksatte systemer. Hvis det er lekkasjer, vil gassen strømme ut gjennom de svake punktene. Ved hjelp av en gassdetektor eller lekkasjespray med såpebobler kan lekkasjer oppdages. Gasslekkasjedeteksjon er en rask og effektiv metode for å finne selv små lekkasjer som kan være vanskelige å oppdage på andre måter.

Hjelper deg hele veien

Vår leder for trykktesting hjelper deg hele veien med alt fra

 • risikoanalyse
 • planlegging
 • henrettelse
 • utarbeidelse av dokumentasjon.

Hos oss i Power Heat er du i trygge hender.

Siden vi i Power Heat er et godkjent kontrollorgan akkreditert av SWEDAC i henhold til SS-EN/ISO IEC 17020:2012, er du som kunde i trygge hender. Med vår utdannede trykktestleder har vi alltid den rette kunnskapen. Hjertelig velkommen til oss i Power Heat.