Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer oppsummerer de felles reglene og verdiene som alle i Power Heat skal jobbe etter for å skape tillit og gode relasjoner til kolleger, kunder, samarbeidspartnere og omverdenen.

Power Heat etterstreber det høyeste nivået av etisk atferd, og disse reglene skal være retningsgivende for oss i alle aspekter av vårt arbeid og vår virksomhet. Vi forventer at alle, uansett stilling, opptrer og representerer selskapet på best mulig måte når det gjelder profesjonalitet, faglighet og tillit i miljøet, og at de overholder de høye etiske kravene i sin yrkesutøvelse.

Det er også viktig at våre medarbeidere trives og at vi har et godt arbeidsklima. All samhandling mellom ansatte, enten de er ledere eller likeverdige kolleger, må også skje med respekt, ansvar og omtanke for hverandre, noe som skaper Power Heats suksess.

Etiske retningslinjer (CoC)

Adferdskodeks engelsk