Kodex chování

Náš kodex chování shrnuje společná pravidla a hodnoty, kterými by se měli všichni ve společnosti Power Heat řídit, aby vytvořili důvěru a dobré vztahy s kolegy, zákazníky, obchodními partnery a okolním světem.

Společnost Power Heat usiluje o nejvyšší úroveň etického chování a těmito pravidly se řídíme ve všech aspektech naší práce a podnikání. Očekáváme, že se všichni bez ohledu na svou pozici budou chovat a reprezentovat společnost co nejlépe z hlediska profesionality, odbornosti a důvěry v okolí a že budou ve své profesní praxi dodržovat vysoké etické požadavky.

Důležité je také, aby naši zaměstnanci byli spokojení a aby u nás panovalo dobré pracovní klima. Veškerá interakce mezi zaměstnanci, ať už se jedná o vedoucí pracovníky nebo rovnocenné kolegy, musí také probíhat s respektem, odpovědností a vzájemnou ohleduplností, což vytváří úspěch společnosti Power Heat.

Kodex chování.

Kodex chování Angličtina