Kvalita a životní prostředí

Jednou z našich silných stránek je, že přebíráme odpovědnost za výrobu a kompletní instalace od návrhu a konstrukce až po uvedení do provozu a údržbu. Provádíme všechny druhy zakázek v oblasti průmyslových trubek, průmyslového servisu a výroby.

Skupina Power Heat je certifikována podle normy kvality ISO9001:2015, normy pro svařování SS-EN ISO 3834-2 (komplexní požadavky na svařování) a SS-EN 1090-1 pro stavbu ocelových konstrukcí. Čím vyšší jsou požadavky, tím lépe se při práci cítíme. Ať už jde o svařování v materiálech, které musí odolávat vysokým tlakům a teplotám, nebo o sestavování smlouvy na údržbu velkého závodu.

Bezpečnost na prvním místě ve frontě

Řídíme se speciálně vyvinutým manuálem, který zaručuje, že práce jsou prováděny s maximálním ohledem na životní prostředí a bezpečnost. Práce s životním a pracovním prostředím je integrována do naší každodenní práce a náš provozní systém se řídí normami SS-EN ISO 14001:2004 pro životní prostředí a SS-ISO 45001:2018, systémem řízení pro pracovní prostředí.

Jsme zvyklí pracovat v provozech s vysokými bezpečnostními požadavky a máme například školení pro bezpečné zvedání těžkých břemen, obsluhu traverz a výtahů, průkaz na vysokozdvižný vozík, práci za horka a první pomoc. Zaměstnanci mají bezpečnostní školení podle SSG-entry a jsou registrováni podle ID06.