NCC

Obyvatelé obcí Sjöboviken, Västeråsen a Grythem budou dostávat městskou vodu a kanalizaci. Ve všech oblastech jsou místní sítě. V Örebro a Västeråsenu se nyní budují přenosové linky, aby se obyvatelé mohli připojit k městské síti. Práce probíhají ve dvou etapách, přičemž jednu etapu tvoří úsek Örebro-Glanshammar a druhou úsek Glanshammar-Västeråsen. Etapy se budují souběžně.

plastrátor

Unikátní technologie paralelního svařování

V dubnu 2020 byly zahájeny práce na etapě mezi Glanshammarem a Västeråsenem. Výstavbu této etapy provádí společnost NCC jménem obce Örebro a její dokončení se očekává na podzim roku 2021.

Společnost Powerheat Plastic Sweden AB byla pověřena svařováním téměř 50 kilometrů trubek, které jsou součástí projektu. Tým na místě vyvinul jedinečnou techniku, při níž se v kontejneru svařují tři trubky paralelně najednou. Díky tomu je možné vyrobit téměř 5 km trubek týdně a zároveň být nezávislý na podpoře z hlediska skladování, přesunu a pokládky hotových trubek. Práce budou dokončeny na podzim roku 2020.