NCC

Mieszkańcy Sjöboviken, Västeråsen i Grythem otrzymają miejską wodę i ścieki. We wszystkich obszarach istnieją lokalne sieci. Linie przesyłowe są obecnie budowane w Örebro i Västeråsen, aby podłączyć mieszkańców do sieci miejskiej. Prace prowadzone są w dwóch etapach, z których jeden stanowi odcinek Örebro-Glanshammar, a drugi Glanshammar-Västeråsen. Etapy budowane są równolegle.

plastrator

Unikalna technologia spawania równoległego

W kwietniu 2020 r. rozpoczęły się prace na etapie między Glanshammar i Västeråsen. Budowa tego etapu jest prowadzona przez NCC w imieniu gminy Örebro i ma zostać ukończona jesienią 2021 roku.

Firma Powerheat Plastic Sweden AB otrzymała zlecenie na zespawanie prawie 50 kilometrów rur zaangażowanych w projekt. Zespół na miejscu opracował unikalną technikę, w której trzy rury są spawane równolegle w kontenerze w tym samym czasie. Umożliwia to produkcję prawie 5 km rur tygodniowo, przy jednoczesnej niezależności od wsparcia w zakresie przechowywania, przemieszczania i układania gotowych rur. Prace zostaną zakończone jesienią 2020 roku.