Kodeks postępowania

Nasz Kodeks Postępowania podsumowuje wspólne zasady i wartości, według których wszyscy w Power Heat powinni pracować, aby budować zaufanie i dobre relacje ze współpracownikami, klientami, partnerami biznesowymi i światem zewnętrznym.

Power Heat dąży do najwyższego poziomu etycznego postępowania, a niniejsze zasady będą nam przyświecać we wszystkich aspektach naszej pracy i działalności. Oczekujemy, że wszyscy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, będą zachowywać się i reprezentować firmę w najlepszy możliwy sposób pod względem fachowości, profesjonalizmu i zaufania w środowisku oraz przestrzegać wysokich wymagań etycznych w swojej praktyce zawodowej.

Ważne jest również, aby nasi pracownicy byli szczęśliwi i abyśmy mieli dobry klimat pracy. Wszystkie interakcje między pracownikami, niezależnie od tego, czy są liderami, czy równorzędnymi współpracownikami, muszą odbywać się z szacunkiem, odpowiedzialnością i wzajemną troską, co tworzy sukces Power Heat.

Kodeks postępowania (CoC)

Kodeks postępowania w języku angielskim