Kódex správania

Náš kódex správania sumarizuje spoločné pravidlá a hodnoty, ktorými by sa mal každý v spoločnosti Power Heat riadiť, aby si vytvoril dôveru a dobré vzťahy s kolegami, zákazníkmi, obchodnými partnermi a okolitým svetom.

Spoločnosť Power Heat sa usiluje o najvyššiu úroveň etického správania a týmito pravidlami sa riadime vo všetkých aspektoch našej práce a podnikania. Očakávame, že každý, bez ohľadu na svoju pozíciu, sa bude správať a reprezentovať spoločnosť čo najlepšie z hľadiska profesionality, odbornosti a dôvery v okolie a bude dodržiavať vysoké etické požiadavky pri svojej profesionálnej činnosti.

Dôležité je aj to, aby boli naši zamestnanci spokojní a aby sme mali dobrú pracovnú atmosféru. Aj všetky interakcie medzi zamestnancami, či už ide o vedúcich alebo rovnocenných kolegov, musia prebiehať s rešpektom, zodpovednosťou a vzájomnou ohľaduplnosťou, čo vytvára úspech spoločnosti Power Heat.

Kódex správania (CoC)

Kódex správania Angličtina