Náš proces so zárukou kvality

Vďaka nášmu certifikovanému systému kvality pristupujeme ku všetkým úlohám štruktúrovane a efektívne. V priebehu rokov sme vyvinuli jedinečné podporné systémy, postupy a šablóny, ktoré nám pomáhajú systematicky prechádzať všetkými krokmi procesu, od ponuky cez realizáciu až po záverečnú dokumentáciu.

Ponuky

Pred výberovým konaním vykonáme posúdenie rizík a "ponuku/neponuku". Robíme to čiastočne preto, aby sme minimalizovali riziká v tendri, a teda v konečnom dôsledku aj pri realizácii, ale aj preto, aby sme v počiatočnom štádiu zistili, či je pre nás zadanie skutočne vhodné a či máme kompetencie a kapacity na realizáciu toho, čo sa požaduje.

Naša štruktúrovaná práca v tendroch s podpornými systémami, ktoré obsahujú veľmi dobre vyvinuté kalkulačné a ponukové šablóny, nám poskytuje vysokú presnosť a kvalitu našich tendrov, na ktoré nám naši zákazníci často dávajú pozitívnu spätnú väzbu.

Ponuky

 • Hodnotenie rizík
 • Ponuka/žiadna ponuka
 • Interné preskúmanie

Implementácia

 • Digitálne nástroje
 • Pokyny
 • Kontrolné zoznamy
 • Šablóny

Implementácia

V našom digitálnom obchodnom systéme sme integrovali povinné procesné kroky potrebné na realizáciu so zaručenou kvalitou do digitálneho nástroja, ktorý obsahuje všetko od údajov o zákazníkoch a projektoch, organizácie projektu, protokolov o spustení a technickom preskúmaní až po plány kontroly a šablóny na interné kontroly kvality a ďalšie.

Okrem toho operačný systém obsahuje veľké množstvo pokynov a kontrolných zoznamov na zabezpečenie toho, aby naša dodávka spĺňala očakávanú kvalitu.

Keďže operačný systém je prístupný prostredníctvom mobilného telefónu alebo tabletu, naši pracovníci v teréne majú rýchly prístup napr. k pokynom, ako sú zváracie listy alebo pokyny na tlač vzoriek, ale aj k informáciám, ako sú chemické listy a havarijná pripravenosť.

Kontrola a testovanie

Kontroly kvality vo forme vlastného monitorovania aj kontrol tretích strán sa riadia normatívnymi požiadavkami, ako aj špecifickými požiadavkami zákazníkov a vykonávajú sa podľa platných noriem. Náš prevádzkový systém obsahuje napríklad pokyny na samokontrolu a oznamovanie kontrol tretích strán, ale aj kontrolné zoznamy, ako sú rôzne plány samokontroly.

My sami sme akreditovaní spoločnosťou Swedac ako inšpekčný orgán C pre tlakové skúšky plynom a máme veľmi dobre fungujúcu spoluprácu s inšpekčnými orgánmi na trhu pre kontrolu treťou stranou, napr. formou röntgenového snímkovania zvarových spojov.

Kontrola a testovanie

 • Samokontrola
 • Kontroly tretích strán
 • Tlaková skúška
 • Rádiológia

Dokumentácia

 • V súlade s PED
 • Štandard dokumentácie
 • Digitálna dokumentácia

Dokumentácia

Keďže sa často nachádzame v regulačnom prostredí, našou domovskou pôdou je smernica o tlakových zariadeniach (PED) s jej výkonnostnými normami, ako sú SS-EN 13480 a 13445. Máme veľmi dobre vyvinutý systém dokumentácie, ktorý spolu s rutinami, pokynmi a šablónami integrovanými do obchodného systému zaručuje správnu finálnu dokumentáciu v súlade s regulačnými požiadavkami aj špecifickými požiadavkami zákazníka.

Dokumentáciu vždy predkladáme v digitálnej podobe, napr. prostredníctvom služby na stiahnutie, pretože často ide o veľké množstvo údajov, ale v prípade potreby ju samozrejme môžeme dodať aj v papierovej podobe.