Laadunvarmistettu prosessimme

Sertifioidun laatujärjestelmämme tuella lähestymme kaikkia toimeksiantoja jäsennellysti ja tehokkaasti. Vuosien varrella olemme kehittäneet ainutlaatuisia tukijärjestelmiä, menettelyjä ja malleja, jotka auttavat meitä etenemään järjestelmällisesti kaikissa prosessin vaiheissa tarjouksesta toteutukseen ja lopulliseen dokumentointiin.

Tarjoukset

Ennen tarjouskilpailua teemme riskinarvioinnin ja tarjouksen / ei-tarjouksen. Teemme näin osittain minimoidaksemme riskit tarjouskilpailussa ja siten lopulta myös toteutuksessa, mutta myös määrittääksemme jo varhaisessa vaiheessa, onko toimeksianto todella sopiva meille ja onko meillä pätevyys ja kapasiteetti toteuttaa se, mitä pyydetään.

Strukturoitu tarjouspyyntötyömme ja tukijärjestelmät, jotka sisältävät hyvin pitkälle kehitettyjä laskenta- ja tarjouspyyntömalleja, takaavat tarjouksiemme korkean tarkkuuden ja laadun, josta asiakkaamme antavat meille usein myönteistä palautetta.

Tarjoukset

 • Riskinarviointi
 • Tarjous / ei tarjousta
 • Sisäinen tarkastelu

Täytäntöönpano

 • Digitaaliset työkalut
 • Ohjeet
 • Tarkistuslistat
 • Mallit

Täytäntöönpano

Digitaaliseen liiketoimintajärjestelmäämme olemme integroineet laadunvarmistetun toteutuksen edellyttämät pakolliset prosessivaiheet digitaaliseen työkaluun, joka sisältää kaiken asiakas- ja projektitiedoista, projektiorganisaatiosta, käynnistys- ja teknisen tarkastuksen pöytäkirjoista valvontasuunnitelmiin ja malleihin sisäisiä laatutarkastuksia varten ja paljon muuta.

Lisäksi toimintajärjestelmä sisältää suuren määrän ohjeita ja toteutuksen tarkistuslistoja, joilla varmistetaan, että toimituksemme vastaa odotettua laatua.

Koska käyttöjärjestelmä on käytettävissä matkapuhelimella tai tabletilla, kenttähenkilöstömme voi nopeasti käyttää esimerkiksi hitsaustiedotteita tai näytetulostusohjeita, mutta myös tietoja, kuten kemikaalitiedotteita ja hätätilanteisiin varautumista koskevia tietoja.

Valvonta ja testaus

Laadunvalvonnassa, joka toteutetaan sekä omavalvontana että kolmannen osapuolen suorittamina tarkastuksina, noudatetaan normatiivisia vaatimuksia sekä erityisiä asiakasvaatimuksia, ja se suoritetaan sovellettavien standardien mukaisesti. Toimintajärjestelmämme sisältää esimerkiksi ohjeita omavalvontaan ja kolmannen osapuolen tarkastuksista ilmoittamiseen, mutta myös tarkistuslistoja, kuten erilaisia omavalvontasuunnitelmia.

Swedac on akkreditoinut meidät C-tarkastuslaitokseksi kaasun painetestauslaitteisiin, ja meillä on erittäin hyvin toimiva yhteistyö markkinoilla toimivien tarkastuslaitosten kanssa kolmannen osapuolen suorittamaa tarkastusta varten esimerkiksi hitsausliitosten röntgentarkastuksen muodossa.

Valvonta ja testaus

 • Omavalvonta
 • Kolmannen osapuolen valvonta
 • Painetestaus
 • Radiologia

Dokumentaatio

 • PED:n mukainen
 • Dokumentointistandardi
 • Digitaalinen dokumentaatio

Dokumentaatio

Koska toimimme usein sääntely-ympäristöissä, painelaitedirektiivi (PED) ja sen suorituskykystandardit, kuten SS-EN 13480 ja 13445, ovat kotikenttämme. Meillä on erittäin hyvin kehittynyt dokumentointijärjestelmä, joka yhdessä liiketoimintajärjestelmään integroitujen rutiinien, ohjeiden ja mallien kanssa takaa oikean loppudokumentoinnin sekä viranomaisvaatimusten että erityisten asiakasvaatimusten mukaisesti.

Toimitamme asiakirjat aina digitaalisessa muodossa, esimerkiksi latauspalvelun kautta, koska usein on kyse suurista tietomääristä, mutta voimme toki toimittaa asiakirjat halutessamme myös paperiversiona.