Laatu ja ympäristö

Yksi vahvuuksistamme on se, että otamme vastuun valmistuksesta ja täydellisistä asennuksista aina suunnittelusta ja rakentamisesta käyttöönottoon ja ylläpitoon asti. Suoritamme kaikenlaisia teollisuusputkiin, teollisuushuoltoon ja valmistukseen liittyviä toimeksiantoja.

Power Heat -yhtymä on sertifioitu laatustandardin ISO9001:2015, hitsausstandardin SS-EN ISO 3834-2 (kattavat hitsausvaatimukset) ja teräsrakenteiden rakentamista koskevan standardin SS-EN 1090-1 mukaisesti. Mitä korkeammat vaatimukset, sitä paremmin tunnemme olomme työssä. Olipa kyse sitten sellaisten materiaalien hitsaamisesta, joiden on kestettävä korkeita paineita ja lämpötiloja, tai suuren laitoksen kunnossapitosopimuksen kokoamisesta.

Turvallisuus etusijalla jonossa

Noudatamme erityisesti kehitettyä käsikirjaa, jolla taataan, että työ tehdään ympäristöä ja turvallisuutta kunnioittaen. Ympäristö- ja työympäristötyö on integroitu päivittäiseen työhömme, ja toimintajärjestelmässämme noudatetaan ympäristön osalta SS-EN ISO 14001:2004 -standardia ja työympäristön osalta SS-ISO 45001:2018 -standardin mukaista johtamisjärjestelmää.

Olemme tottuneet työskentelemään tiloissa, joissa on korkeat turvallisuusvaatimukset, ja meillä on esimerkiksi koulutusta raskaista ja turvallisista nostoista, traverssi- ja nostokäytöstä, trukkilupakirjasta, kuumasta työstä ja ensiapukoulutuksesta. Henkilökunnalla on SSG-entren mukainen turvallisuuskoulutus ja se on rekisteröity ID06:n mukaisesti.