Paineistuskoe kaasulla

kaasutestaus ja kaasuvuotojen havaitseminen - mies työvaatteissa ja suojahattu päässä työskentelee putkiston parissa.

Painetestaus ja kaasuvuotojen havaitseminen

Kaasun painetestaus ja kaasuvuotojen havaitseminen ovat kaksi tärkeää prosessia teollisuudessa ja muissa teknisissä yhteyksissä, joilla varmistetaan, että putkistot, säiliöt ja muut paineistetut järjestelmät ovat turvallisia ja tiiviitä. Kaasutestaus on menetelmä, jolla testataan putkistojen ja säiliöiden puristuslujuutta. Menetelmässä järjestelmään ruiskutetaan kaasua, yleensä ilmaa tai typpeä, jotta paine nousee tasolle, joka ylittää odotetun käyttöpaineen. Tämä tehdään järjestelmän mahdollisten heikkojen kohtien tai vuotojen tunnistamiseksi.

Testipaineistuksen aikana painetta seurataan huolellisesti, ja jos havaitaan merkkejä liiallisesta kuormituksesta tai vuodosta, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin ennen järjestelmän käyttöönottoa. Onnistuneen painetestin ja järjestelmän eheyden varmistamisen jälkeen järjestelmä voidaan ottaa käyttöön luottavaisin mielin.

Power Heatilla on pitkä ja dokumentoitu kokemus kaasun paineen testaamisesta sekä kaasun ja nesteen paineen testaamisesta. Testauspaine kaasulla ja vuotojen havaitseminen on osa tarkastuselementtejä, jotka suoritetaan rikkomattoman testauksen aikana esim. seuraavissa kohteissa.

 • putkisto
 • säiliöt
 • alus
 • komposiittijärjestelmät.

Kaasun painetestaus tehdään sen varmistamiseksi, että putkistot ja paineastiat täyttävät lasketut lujuusvaatimukset. Testaus kaasunpaineistuksella on vaarallinen toimenpide, koska ei voida olla varmoja siitä, että laite kestää. Näiden riskien vuoksi on olemassa määräyksiä testauksesta yli- tai alipaineella (AFS 2006:8).

Testauslaitteet sekä riskinarviointi ja testaushenkilöstön pätevyys ovat tärkeä ja keskeinen osa asetusta. Asetuksen mukaan kaikkien organisaatioiden, jotka käyttävät kaasunpaineistusta testausmenetelmänä, on oltava Swedacin akkreditoimia. Asetus koskee sekä oman henkilöstön että muiden ihmisten turvallisuutta. Ruotsin työympäristöviranomainen on sääntelyviranomainen.

Power Heat on valtuutettu tarkastuslaitos

Painetestaus ja painetestaus kaasun kanssa voidaan käyttää silloin, kun on olemassa erityisvaatimuksia, kuten puhtausvaatimuksia, tai jos nesteen poistaminen järjestelmästä on vaikeaa. Power Heat on SWEDACin SS-EN ISO/IEC 17020:2012 -standardin mukaisesti akkreditoima tarkastuslaitos. Akkreditointi tarkoittaa, että voimme testata järjestelmiä, joissa on jopa 150 bar.

Paineistuskoe kaasulla

Kaasun painetestaus on tärkeä menetelmä, jolla varmistetaan, että erityyppiset säiliöt ja putkistot ovat tiiviitä ja turvallisia käyttää. Menetelmään kuuluu

 • nostaa asteittain painetta yksikössä
 • seurata mahdollisia vuotoja
 • varmistaa, ettei ongelmia synny.

Menetelmää käytetään erilaisten säiliöiden tai putkistojen eheyden ja kestävyyden testaamiseen paineessa, joka on suurempi kuin niiden normaali käyttökuorma. Kaasun painetestauksen tarkoituksena on havaita mahdolliset vuodot tai viat, joita voi esiintyä käytön aikana.

Vuodon havaitseminen kaasulla

Kaasuvuotojen havaitsemisella tarkoitetaan menetelmää, jolla havaitaan ja paikannetaan vuodot paineistetuissa järjestelmissä. Jos vuotoja on, kaasu virtaa ulos heikoista kohdista. Vuodot voidaan havaita käyttämällä kaasunilmaisinta tai vuotosuihketta saippuakuplia. Kaasuvuotojen havaitseminen on nopea ja tehokas menetelmä löytää pienetkin vuodot, joita voi olla vaikea havaita muilla keinoin.

Auttaa sinua koko matkan

Painetestauspäällikkömme auttaa sinua koko matkan ajan kaikessa, mistä alkaen

 • riskianalyysi
 • suunnittelu
 • toteutus
 • asiakirjojen laatiminen.

Meillä Power Heatilla olet turvallisissa käsissä.

Koska Power Heat on SWEDACin SS-EN/ISO IEC 17020:2012 -standardin mukaisesti akkreditoima tarkastuslaitos, olet asiakkaana turvallisissa käsissä. Koulutetun painetestauspäällikkömme ansiosta meillä on aina oikea tieto. Lämpimästi tervetuloa meille Power Heatille.