Käytännesäännöt

Käytännesäännöissämme on yhteenveto yhteisistä säännöistä ja arvoista, joiden mukaan kaikkien Power Heatissa työskentelevien tulisi toimia luodakseen luottamusta ja hyviä suhteita kollegoihin, asiakkaisiin, liikekumppaneihin ja ulkomaailmaan.

Power Heat pyrkii korkeimpaan mahdolliseen eettiseen käyttäytymiseen, ja nämä säännöt ohjaavat meitä kaikessa työssämme ja liiketoiminnassamme. Odotamme, että jokainen, asemastaan riippumatta, käyttäytyy ja edustaa yhtiötä parhaalla mahdollisella tavalla ammattitaidon, ammattitaidon ja luottamuksen kannalta ja noudattaa korkeatasoisia eettisiä vaatimuksia ammattikäytössään.

On myös tärkeää, että työntekijämme ovat tyytyväisiä ja että meillä on hyvä työilmapiiri. Kaikessa työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa, olivatpa he sitten johtajia tai tasavertaisia työtovereita, on myös kunnioitettava, otettava vastuuta ja otettava huomioon toinen toisemme, mikä luo Power Lämpö -yhtiön menestyksen.

Käytännesäännöt (CoC)

Käytännesäännöt Englanti