Putkien uudelleenvalmistus

Power Heatin Malmössä sijaitsevassa korjaamossa on yli 2200 m2 korjaamotilaa, joka soveltuu hyvin putkien ja putkijärjestelmien esivalmistukseen tehokasta asennusta varten. Työpajassa esivalmistamme ja kokoonpanemme putkikierukoita, jalustoja ja prosessiyksiköitä asennushankkeisiimme.

Korkealla esivalmistusasteella on monia etuja, kuten:

  • Kustannustehokas valmistus
  • Asiakkaan asennusaika lyhenee
  • Röntgentestaus on minimoitu asennuspaikalla.
  • Parempi työympäristö hitsaajillemme ja asentajillemme
  • Mahdollisuus täysin peitattujen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkijärjestelmien valmistukseen
  • Suurempi puhtaus kiillotetuilla ja tulpatuilla putkistojärjestelmillä

Jotta korkean esivalmistusasteen saavuttaminen onnistuisi, suunnittelulle ja tuotannon valmistelulle asetetaan suuria vaatimuksia. Power Heatilla on laaja kokemus ja asiantuntemus parametreista, jotka ovat tehokkaan esivalmistuksen ja asennuksen avaintekijöitä. Olemme mielellämme mukana jo hankkeen varhaisessa vaiheessa, ennen yksityiskohtaisen suunnittelun aloittamista, jotta voimme yhdessä luoda parhaat edellytykset onnistuneelle hankkeelle.