Refabricering rör

I Power Heats verkstad i Malmö finns mer än 2 200 m2 verkstadsyta som lämpar sig väl för prefabricering av rör och rörsystem för ett effektivt sitemontage. I verkstaden förtillverkar och delmonterar vi rörspolar, stativ och processunits till våra installationsprojekt.

Det finns många fördelar med hög prefabriceringsgrad, bland andra:

  • Kostnadseffektiv tillverkning
  • Minskad installationstid hos kund
  • Röntgenprovning minimeras på installationsplatsen
  • Förbättrad arbetsmiljö för våra svetsare och montörer
  • Möjlighet till helbetade rostfria rörsystem
  • Högre renhet med renspolade och pluggade rörsystem

För att lyckas med en hög prefabriceringsgrad ställs höga krav på projekteringen och produktionsberedningen. Power Heat har mycket stor erfarenhet och kompetens kring vilka parametrar som är nyckelfaktorer för en effektiv prefabricering och installation. Vi är gärna med i ett tidigt skede av projektet, innan detaljprojekteringen påbörjas, så kan vi tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för ett lyckat projekt.