EUROPEAN SPALLATION SOURCE

European Spallation Source (ESS) är ett av de största och mest avancerade vetenskapliga infrastrukturprojekt som byggs i Europa idag – och det byggs i Lund.

KOMPLEXA UPPDRAG DÄR KVALITET ÄR A OCH O

Anläggningen inkluderar den mest kraftfulla linjära protonacceleratorn som någonsin har byggts, ett fem ton tungt heliumkylt volframhjul, 22 toppmoderna neutroninstrument och ett antal laboratorier.

 

Power Heat är utvalda som en av tre ramavtalsleverantörer avseende tillverkning och installation av mekanisk infrastruktur och komponenter. Till övervägande del består våra arbeten av avancerade industrirörsinstallationer med mycket högt ställda krav.

 

Som exempel har vi installerat rostfria rörsystem för heliumdistribution i dimensioner från DN25 till DN300. Vi har byggt kylvattensystem till testanläggningar, tillverkat avancerade anslutningsmoduler till vacuumkomponenter och levererat orbitalsvetsade ledningssystem för gasdistribution. Kort sagt en mängd högkvalitativa leveranser vilka alla bygger på vårt sätt att hantera komplexa uppdrag, stora som små där alla har sina speciella förutsättningar och unika krav.

 

Vårt nära samarbete med ESS ställer mycket höga krav på oss, vilket ger oss stora möjligheter till löpande utveckling av vår verksamhet och våra verksamhetssystem såväl inom svetsning, kvalitets- och miljöstyrning som arbetsmiljö.