Konstruktion

Behöver du hjälp att konstruera ett tryckkärl? Eller kanske ett helt rörsystem? Power Heats konstruktörer och samarbetspartners bidrar gärna med sin expertis inom de teknikområden och branscher som vi är verksamma inom.

Utifrån ditt konceptuella underlag eller 3D-modell tar vi fram ett komplett tillverkningsunderlag. Vi har både avancerade konstruktionshjälpmedel och specialverktyg för plåtutbredning och produktionsberedning på plats hos oss.

Vi kan hjälpa dig med konstruktionen av:

  • Rörledningar och system
  • Specialrördelar
  • Stativ och plattformar
  • Svetsade och bearbetade specialkomponenter
  • Tryckkärl
  • Tankar och behållare