VARFÖR POWER HEAT

Power Heat erbjuder hållbara helhetslösningar när det gäller industrirör, tillverkning och plaströr. Vår systemsyn på teknik, ekonomi och miljö i kombination med långsiktiga kundrelationer gör oss till en kostnadseffektiv partner för dig med höga krav på kvalitet och säkerhet.

KUNSKAP

Våra svetsare, mekaniker och montörer har den materialkännedom och den vana av kvalificerade installationer som garanterar ett gediget hantverk. Och det faktum att våra yrkesroller kompletterar varandra innebär att vi löser problem som i vanliga fall kräver att flera företag samarbetar. Det är särskilt uppskattat när vi rycker ut efter ordinarie arbetstid.

 

RESURSER

Power Heat-gruppen har resurser att driva större tillverknings- och installationsprojekt samt revisioner under underhållsstopp. Genom att låta våra affärsområden samverka kan vi ta på oss stora uppdrag med hög effektivitet. Kontaktnätet som finns inom Power Heat-gruppen gör det möjligt att snabbt och effektivt rekrytera personal samt anlita underentreprenörer och underleverantörer till våra projekt.

Vår kvalitetssäkrade process

Med vårt certifierade kvalitetssystem som stöd tar vi oss an alla uppdrag på ett strukturerat och effektivt sätt. Vi har genom åren utarbetat unika stödsystem, rutiner och mallar som hjälper oss att systematiskt ta oss genom samtliga processteg, från anbud via utförande till slutdokumentation.