Industrirör – helhetsentreprenad

Vi på Power Heat har vår bas i Malmö, och vi har länge arbetat med allt inom industrirör runt om i de nordiska länderna. Med oss får du en entreprenör som tar ett helhetsansvar hela vägen från projektering till driftsättning.

Power Heat har lång erfarenhet av kvalificerat rörmontage och rörinstallation, samt processrörsinstallation och rörledningar inom tunga branscher. Vi hjälper er med:

 • entreprenader
 • tillverkning
 • service
 • underhållsarbeten.

Industrirörsinstallationer tillverkas och monteras för att uppfylla både regulativa krav och kundkrav. Därför är det viktigt att rätt kvalitet uppnås. Till varje projekt tillsätter vi en projektansvarig medarbetare som säkerställer att anläggnings- och kontrolldokumentation är välstrukturerad och korrekt utförd. Vi har även en svetsansvarig expert med certifikat enligt IWT/EWT.

Processrörsinstallation

Processrörsinstallation är en specialiserad tjänst inom rörinstallation till industrin. Det innebär att skapa och installera rörsystem som är anpassade för specifika industriella processer eller applikationer. Vi vet alltid vilka krav som ställs och skräddarsyr installationen utifrån dina behov.

Expertis och helhetslösningar inom process- och industrirör

Vi arbetar med både enklare lösningar och avancerade anläggningar mot industrin. Utöver vår egen kompetenta personal har vi också experter inom värmebehandling och konstruktion. På Power Heat är vi specialister av process- och industrirör, och flera av våra certifierade svetsare och montörer har specialiserat sig inom ett visst område, exempelvis:

 • rörledningar i material för högtrycksånga på kraftverk
 • fjärrvärme och fjärrkyla
 • rostfria rörledningar för kemiska processer
 • rörledningar för livsmedel och läkemedel
 • processrörsinstallation
 • rörledningar för livsmedel och läkemedel
 • rörledningar för gasinstallationer med höga tryck.

Vi på Power Heat kan din bransch och kan med detta leverera allt från mindre reparationer och ombyggnationer till stora entreprenadprojekt med helhetsansvar för en komplett installation och dokumentation. De branscher vi är aktiva i är:

 • energi och kraft/värme
 • kemisk industri
 • livsmedel och mejeri
 • läkemedel och medicinteknik
 • dricksvatten
 • olja och gas
 • papper och massa
 • forskningsanläggningar.

Om du har frågor eller funderingar och vill veta mer om rörmontage, oss eller vårt arbete med industrirör, är du välkommen att kontakta oss .Vi är med dig hela vägen.