Certifieringar

Tank power heat

PED – Tillverkning

För oss på Power Heat är certifieringar en kvalitetsstämpel. Vi befinner oss framför allt i regulativt styrda processer, exempelvis Tryckkärlsdirektivet (PED) med tillhörande utförandestandarder som SS-EN 13480-4 (Industriella rörledningar) och SS-EN 13 445-4 (Tryckkärl).

Vi har ett väl utarbetat dokumentations- och kvalitetsstyrningssystem som säkerställer bra utförande och korrekt slutdokumentation. Vi har därför ett väl utarbetat dokumentations- och kvalitetsstyrningssystem som säkerställer bra utförande och korrekt slutdokumentation. Vi är också ackrediterade från Swedac som kontrollorgan C för tryckprovning med gas.

Standard SS-EN 13480 och standard SS-EN 13445

Standarden SS-EN 13480 och SS-EN 13445 är europeiska standarder som relaterar till konstruktion och tillverkning av tryckbärande utrustning. Båda dessa PED – svetsstandarder är harmoniserade under EU:s direktiv för tryckbärande utrustning (Pressure Equipment Directive, PED.). Det innebär att utrustning som överensstämmer med dessa standarder kan säljas inom EU utan ytterligare krav. Genom säkerhet och kvalitet bidrar de till att höja säkerhets- och kvalitetsnivån på utrustning och system inom EU.

SS-EN 13480: Metalliska industriella rörledningar

Denna standard täcker en omfattning av

 • design
 • tillverkning
 • installation
 • provning
 • inspektion
 • underhåll av metalliska rörledningar

Syftet är att säkerställa drift, fastställa krav för material, tillverkningsprocesser, beräkningar, provningar och dokumentation. Standarden används i olika industrisektorer, såsom

 • petrokemi
 • gas
 • kärnkraft.

Men även i andra sektorer där säkra och tillförlitliga rörsystem är avgörande.

SS-EN 13445: Tryckkärl

Denna PED-svetsstandard är inriktad på design, tillverkning och konformitetsbedömning av tryckkärl tillverkade av stål- och nickel som inte är avsedda att utsättas för låga temperaturer. Syftet med certifieringen är att

 • definiera säkerhetskrav för tillverkning och drift
 • inkludera detaljerade beräkningsmetoder för skal, bottnar och anslutningar
 • det täcker ämnen som materialval, tillverkningsprocesser, testning och spårbarhet.

Användningen är viktig för tillverkare och användare av tryckkärl inom kemisk och petrokemisk industri.

Power Heat arbetar alltid med kvalitetssäkrade processer

Vi är certifierade enligt en mängd olika standarder för svetsning, miljöledning och tryckledning med gas. Vi arbetar alltid med kvalitetssäkrade processer och med gedigen kunskap är vi alltid en trygghet för dig som kund.