Sertifiseringer

Kraftvarme fra tank

PED - Produksjon

For oss i Power Heat er sertifiseringer et kvalitetsstempel. Vi er hovedsakelig involvert i regulatoriske prosesser, som for eksempel direktivet om trykkpåkjent utstyr (PED) med tilhørende konstruksjonsstandarder som SS-EN 13480-4 (industrirør) og SS-EN 13 445-4 (trykkbeholdere).

Vi har derfor et velutviklet dokumentasjons- og kvalitetsstyringssystem som sikrer god utførelse og korrekt sluttdokumentasjon. Vi har derfor et velutviklet dokumentasjons- og kvalitetsstyringssystem som sikrer god utførelse og korrekt sluttdokumentasjon. Vi er også akkreditert av Swedac som kontrollorgan C for trykktesting med gass.

Standard EN 13480 og standard EN 13445.

Standardene EN 13480 og EN 13445 er europeiske standarder for konstruksjon og produksjon av trykkpåkjent utstyr. Begge disse PED-sveisestandardene er harmonisert under EUs direktiv om trykkpåkjent utstyr (PED). Det betyr at utstyr som oppfyller disse standardene kan selges i EU uten ytterligere krav. Gjennom sikkerhet og kvalitet bidrar de til å heve sikkerhets- og kvalitetsnivået på utstyr og systemer i EU.

SS-EN 13480: Metalliske industrielle rørledninger.

Denne standarden dekker et omfang av

 • Utforming
 • produksjon
 • installasjon
 • testing
 • inspeksjon
 • vedlikehold av metalliske rørledninger

Formålet er å sikre drift, fastsette krav til materialer, produksjonsprosesser, beregninger, tester og dokumentasjon. Standarden brukes i ulike industrisektorer, som for eksempel

 • petrokjemi
 • gass
 • kjernekraft.

Men også i andre sektorer der sikre og pålitelige rørledninger er avgjørende.

EN 13445: Trykkbeholdere

Denne PED-sveisestandarden fokuserer på konstruksjon, produksjon og samsvarsvurdering av trykkbeholdere av stål og nikkel som ikke er beregnet på å utsettes for lave temperaturer. Formålet med sertifiseringen er å

 • definere sikkerhetskrav for produksjon og drift
 • inkluderer detaljerte beregningsmetoder for skall, bunner og forbindelser
 • Den dekker emner som materialvalg, produksjonsprosesser, testing og sporbarhet.

Applikasjonen er viktig for produsenter og brukere av trykkbeholdere i kjemisk og petrokjemisk industri.

Power Heat arbeider alltid med kvalitetssikrede prosesser.

Vi er sertifisert i henhold til en rekke standarder for sveising, miljøstyring og gasstrykk. Vi arbeider alltid med kvalitetssikrede prosesser, og med solid kunnskap er vi alltid en trygghet for deg som kunde.