NCC

Beboerne i Sjöboviken, Västeråsen og Grythem får kommunalt vann og avløp. Det finnes lokale nettverk i alle områdene. I Örebro og Västeråsen bygges det nå overføringsledninger for å koble innbyggerne til det kommunale nettet. Arbeidet utføres i to etapper, der strekningen Örebro-Glanshammar utgjør én etappe og Glanshammar-Västeråsen en annen. Etappene bygges parallelt.

Plastrator

Unik parallell sveiseteknologi

I april 2020 startet arbeidet med etappen mellom Glanshammar og Västeråsen. Byggingen av denne etappen utføres av NCC på oppdrag fra Örebro kommune og forventes å være ferdig høsten 2021.

Powerheat Plastic Sweden AB har fått i oppdrag å sveise de nesten 50 kilometerne med rør som inngår i prosjektet. Teamet på stedet har utviklet en unik teknikk der tre rør sveises parallelt i en container samtidig. Dette gjør det mulig å produsere nesten 5 km rør i uken, samtidig som man er uavhengig av support når det gjelder lagring, flytting og legging av ferdige rør. Arbeidet skal være ferdig høsten 2020.