Kvalitet og miljø

En av våre styrker er at vi tar ansvar for produksjon og komplette installasjoner hele veien fra design og konstruksjon til idriftsettelse og vedlikehold. Vi utfører alle typer oppdrag innen industrirør, industriservice og produksjon.

Power Heat-konsernet er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO9001:2015, sveisestandarden SS-EN ISO 3834-2 (omfattende sveisekrav) og SS-EN 1090-1 for bygging av stålkonstruksjoner. Jo høyere kravene er, desto bedre føler vi oss på jobb. Enten det dreier seg om å sveise i materialer som må tåle høyt trykk og høye temperaturer, eller å sette sammen en vedlikeholdskontrakt for et stort anlegg.

Sikkerhet først i køen

Vi følger en spesialutviklet manual som garanterer at arbeidet utføres med størst mulig hensyn til miljø og sikkerhet. Arbeidet med miljø og arbeidsmiljø er integrert i det daglige arbeidet, og vårt driftssystem følger SS-EN ISO 14001:2004 for miljø og SS-ISO 45001:2018, ledelsessystem for arbeidsmiljø.

Vi er vant til å jobbe i anlegg med høye sikkerhetskrav og har blant annet opplæring i tunge og sikre løft, travers- og løfteoperasjoner, truckførerbevis, varme arbeider og førstehjelp. Personalet har sikkerhetsopplæring i henhold til SSG-senteret og er registrert i henhold til ID06.