Vår kvalitetssikrede prosess

Med vårt sertifiserte kvalitetssystem som støtte går vi strukturert og effektivt til verks i alle oppdrag. I årenes løp har vi utviklet unike støttesystemer, prosedyrer og maler som hjelper oss med å gå systematisk gjennom alle prosesstrinn, fra tilbud til utførelse og sluttdokumentasjon.

Anbud

Før et anbud gjennomfører vi en risikovurdering og en "bid/no-bid". Dette gjør vi delvis for å minimere risikoen i anbudet og dermed også i en eventuell implementering, men også for å avgjøre på et tidlig stadium om oppdraget faktisk er riktig for oss og om vi har kompetanse og kapasitet til å utføre det som etterspørres.

Vårt strukturerte anbudsarbeid med støttesystemer som inneholder svært velutviklede kalkyle- og anbudsmaler, gir oss høy nøyaktighet og kvalitet i anbudene våre, noe kundene våre ofte gir oss positive tilbakemeldinger på.

Anbud

 • Risikovurdering
 • Bud/ikke-bud
 • Intern gjennomgang

Gjennomføring

 • Digitale verktøy
 • Instruksjoner
 • Sjekklister
 • Maler

Gjennomføring

I vårt digitale forretningssystem har vi integrert de obligatoriske prosesstrinnene som kreves for en kvalitetssikret implementering i et digitalt verktøy som omfatter alt fra kunde- og prosjektdata, prosjektorganisering, oppstarts- og tekniske gjennomgangsprotokoller til kontrollplaner og maler for interne kvalitetskontroller med mer.

I tillegg inneholder driftssystemet et stort antall instruksjoner og sjekklister for implementering for å sikre at leveransen vår holder forventet kvalitet.

Ettersom driftssystemet er tilgjengelig via mobiltelefon eller nettbrett, kan våre feltmedarbeidere raskt få tilgang til for eksempel instruksjoner som sveisedatablad eller instruksjoner for prøvetrykk, men også informasjon som kjemiske datablad og beredskap.

Kontroll og testing

Kvalitetskontroller i form av både egenkontroller og tredjepartskontroller følger normative krav samt spesifikke kundekrav og utføres i henhold til gjeldende standarder. Vårt operative system inneholder blant annet instrukser for egenkontroll og varsling av tredjepartskontroller, men også sjekklister som ulike egenkontrollplaner.

Vi er selv akkreditert av Swedac som inspeksjonsorgan C for trykktesting med gass, og vi har et meget velfungerende samarbeid med inspeksjonsorganer på markedet for tredjepartskontroll i form av f.eks. røntgen av sveiseskjøter.

Kontroll og testing

 • Egenkontroll
 • Tredjepartskontroller
 • Trykktesting
 • Radiologi

Dokumentasjon

 • I samsvar med PED
 • Standard for dokumentasjon
 • Digital dokumentasjon

Dokumentasjon

Siden vi ofte befinner oss i regulatoriske miljøer, er direktivet for trykkpåkjent utstyr (PED) med tilhørende ytelsesstandarder, som SS-EN 13480 og 13445, vår hjemmebane. Vi har et svært velutviklet dokumentasjonssystem som, sammen med rutiner, instruksjoner og maler som er integrert i forretningssystemet, garanterer korrekt sluttdokumentasjon i henhold til både myndighetskrav og spesifikke kundekrav.

Vi leverer alltid dokumentasjonen vår digitalt, f.eks. via en nedlastingstjeneste, da det ofte kan være store datamengder, men kan selvfølgelig også levere dokumentasjonen i papirform om ønskelig.