Vores kvalitetssikrede proces

Med vores certificerede kvalitetssystem som støtte tilgår vi alle opgaver på en struktureret og effektiv måde. I årenes løb har vi udviklet unikke støttesystemer, procedurer og skabeloner, der hjælper os med systematisk at bevæge os gennem alle procestrin, fra tilbud til udførelse til slutdokumentation.

Udbud

Før et udbud foretager vi en risikovurdering og et "bid/no-bid". Det gør vi dels for at minimere risikoen i udbuddet og dermed i sidste ende også i en implementering, men også for på et tidligt tidspunkt at afgøre, om opgaven rent faktisk er den rigtige for os, og at vi har kompetencen og kapaciteten til at udføre det, der efterspørges.

Vores strukturerede tilbudsarbejde med støttesystemer, der indeholder meget veludviklede beregnings- og tilbudsskabeloner, giver os høj nøjagtighed og kvalitet i vores tilbud, hvilket vores kunder ofte giver os positiv feedback på.

Udbud

 • Risikovurdering
 • Bud/ikke-bud
 • Intern gennemgang

Implementering

 • Digitale værktøjer
 • Instruktioner
 • Tjeklister
 • Skabeloner

Implementering

I vores digitale forretningssystem har vi integreret de obligatoriske procestrin, der kræves til kvalitetssikret implementering, i et digitalt værktøj, der omfatter alt fra kunde- og projektdata, projektorganisation, opstart og tekniske gennemgangsprotokoller til kontrolplaner og skabeloner til intern kvalitetskontrol med mere.

Derudover indeholder det operationelle system et stort antal instruktioner og implementeringstjeklister for at sikre, at vores leverance lever op til den forventede kvalitet.

Da det operationelle system er tilgængeligt via mobiltelefon eller tablet, kan vores medarbejdere i marken hurtigt få adgang til f.eks. instruktioner som svejsedatablade eller instruktioner til prøveudskrivning, men også oplysninger som kemiske datablade og nødberedskab.

Kontrol og test

Kvalitetskontroller i form af både egenkontrol og tredjepartskontrol følger normative krav såvel som specifikke kundekrav og udføres i henhold til gældende standarder. Vores driftssystem indeholder f.eks. instruktioner til egenkontrol og anmeldelse af tredjepartskontrol, men også tjeklister som f.eks. forskellige egenkontrolplaner.

Vi er selv akkrediteret af Swedac som inspektionsorgan C til trykprøvning med gas, og vi har et meget velfungerende samarbejde med inspektionsorganer på markedet til tredjepartskontrol i form af f.eks. røntgen af svejsede samlinger.

Kontrol og test

 • Selvovervågning
 • Kontrol fra tredjepart
 • Trykprøvning
 • Radiologi

Dokumentation

 • I overensstemmelse med PED
 • Standard for dokumentation
 • Digital dokumentation

Dokumentation

Da vi ofte befinder os i regulatoriske miljøer, er direktivet om trykbærende udstyr (PED) med dets præstationsstandarder, såsom SS-EN 13480 og 13445, vores hjemmebane. Vi har et meget veludviklet dokumentationssystem, som sammen med de rutiner, instruktioner og skabeloner, der er integreret i forretningssystemet, garanterer korrekt slutdokumentation i overensstemmelse med både myndighedskrav og specifikke kundekrav.

Vi afleverer altid vores dokumentation digitalt, f.eks. via en downloadtjeneste, da der ofte kan være tale om store datamængder, men kan naturligvis også levere dokumentationen i papirform, hvis det ønskes.