Når kravene er på sitt høyeste
vi leverer på vårt beste.

Komplette løsninger for installasjoner i krevende miljøer. Industrirør, sveising, produksjon, sprinkler- og plastrør.

Vi tar ansvar for både produksjon og komplette installasjoner, hele veien fra design og konstruksjon til idriftsettelse og vedlikehold/service. Med oss som partner får du en komplett helhetsløsning, enten det gjelder industrirør, sveising, produksjon, plastrør eller sprinkleranlegg.

Våre tjenester

Vår kvalitetssikrede prosess

Med vårt sertifiserte kvalitetssystem som støtte går vi strukturert og effektivt til verks i alle oppdrag. I årenes løp har vi utviklet unike støttesystemer, prosedyrer og maler som hjelper oss med å gå systematisk gjennom alle prosesstrinn, fra tilbud til utførelse og sluttdokumentasjon.

Anbud

 • Risikovurdering
 • Bud/ikke-bud
 • Intern gjennomgang

Gjennomføring

 • Digitale verktøy
 • Instruksjoner
 • Sjekklister
 • Maler

Kontroll og testing

 • Egenkontroll
 • Tredjepartskontroller
 • Trykktesting
 • Radiologi

Dokumentasjon

 • I samsvar med PED
 • Standard for dokumentasjon
 • Digital dokumentasjon

Den europeiske spallasjonskilden (ESS)

European Spallation Source (ESS) er et av de største og mest avanserte vitenskapelige infrastrukturprosjektene som bygges i Europa i dag - og det bygges i Lund.

Les hele casestudien

E.ON Energy Solutions

I Medicon Village Science Park samarbeider 120 bedrifter og organisasjoner om å forbedre folks liv og helse.

Les hele casestudien
Plastrator

NCC

I april 2020 startet arbeidet med etappen mellom Glanshammar og Västeråsen. Byggingen av denne etappen utføres av NCC på vegne av Örebro kommune og forventes å være ferdig høsten 2021.

Les hele casestudien

Kunder

Sertifiseringer

For oss er sertifiseringer et kvalitetsstempel. Vi er hovedsakelig involvert i regulatoriske prosesser. Vi har et velutviklet dokumentasjons- og kvalitetsstyringssystem som sikrer god gjennomføring og korrekt sluttdokumentasjon.