Produksjon og lego

Mer enn 60 års erfaring med underleveranser i rustfritt stål har gjort oss til en pålitelig leverandør av sikre og kostnadseffektive løsninger til suksessrike selskaper over hele verden.

Bredde og kompetanse er vår styrke

Det som skiller oss fra mange andre, er at vi kan produsere alt fra en enkel detalj til et komplekst produkt eller et helt konsept. Som kontraktsprodusent har vi alltid sluttkunden i fokus når vi utvikler den mest kostnadseffektive løsningen for akkurat dine produkter. Et vellykket resultat er basert på et velutviklet samarbeid som vi sammen pleier gjennom kontinuerlig dialog.

Våre ledestjerner er kvalitet, leveringspålitelighet og kundefokus, og vår største merverdi er våre dyktige medarbeidere.

Vårt tilbud

  • Underleverandører i rustfritt stål med lisensierte sveisere
  • Sveising og maskinering av varme- og korrosjonsbestandige materialer
  • Vannskjæring
  • Beising i egen hall som kan håndtere produkter med dimensjoner på 18 x 7,5 x 4 meter.
  • Moderne produksjonsanlegg på ca. 2200 m2
  • Bearbeiding av rustfrie stålplater er vår kjernekompetanse