NCC

Obyvatelia obcí Sjöboviken, Västeråsen a Grythem budú dostávať komunálnu vodu a kanalizáciu. Vo všetkých oblastiach sú vybudované miestne siete. V Örebro a Västeråsen sa v súčasnosti budujú prenosové vedenia, aby sa obyvatelia mohli pripojiť na mestskú sieť. Práce sa vykonávajú v dvoch etapách, pričom jednu etapu tvorí úsek Örebro-Glanshammar a druhú úsek Glanshammar-Västeråsen. Etapy sa budujú súbežne.

Plastrátor

Jedinečná technológia paralelného zvárania

V apríli 2020 sa začali práce na etape medzi Glanshammarom a Västeråsenom. Výstavbu tejto etapy realizuje spoločnosť NCC v mene obce Örebro a jej ukončenie sa očakáva na jeseň 2021.

Spoločnosť Powerheat Plastic Sweden AB bola poverená zváraním takmer 50 kilometrov potrubí v rámci projektu. Tím na stavbe vyvinul jedinečnú techniku, pri ktorej sa v kontajneri paralelne zvárajú tri rúry súčasne. To umožňuje vyrobiť takmer 5 km rúr za týždeň, pričom je nezávislý od podpory z hľadiska skladovania, pohybu a ukladania hotových rúr. Práce budú ukončené na jeseň 2020.