Refabrikácia potrubí

Dielňa spoločnosti Power Heat v Malmö má viac ako 2 200 m2 dielenskej plochy, ktorá je vhodná na prefabrikáciu rúr a potrubných systémov na efektívnu montáž na stavenisku. V dielni prefabrikujeme a montujeme zvitky potrubia, stojany a technologické jednotky pre naše inštalačné projekty.

Vysoká úroveň prefabrikácie má mnoho výhod vrátane:

  • Nákladovo efektívna výroba
  • Skrátenie času inštalácie u zákazníka
  • Röntgenové testovanie na mieste inštalácie je minimalizované
  • Zlepšené pracovné prostredie pre našich zváračov a montérov
  • Možnosť kompletne morených potrubných systémov z nehrdzavejúcej ocele
  • Vyššia čistota pri leštených a upchatých potrubných systémoch

Aby bolo možné uspieť s vysokým stupňom prefabrikácie, kladú sa vysoké nároky na plánovanie a prípravu výroby. Spoločnosť Power Heat má rozsiahle skúsenosti a odborné znalosti parametrov, ktoré sú kľúčovými faktormi efektívnej prefabrikácie a inštalácie. Radi sa zapojíme do projektu už v počiatočnej fáze, ešte pred začatím podrobného projektovania, aby sme spoločne vytvorili najlepšie podmienky pre úspešný projekt.