BETNING OCH PASSIVERING

Power Heat har lång erfarenhet av att svetsa i rostfritt stål. Korrosionsbeständigheten i det rostfria stålet är ett resultat av den passiva, kromrika oxidfilm som finns i ytskiktet. Vid svetsning oxiderar mer krom än järn, vilket leder till att ytskiktets kromhalt blir lägre än de underliggande stållagren. Därmed minskar också korrosionsbeständigheten avsevärt.

För att återställa det skyddande oxidskiktet används en process som kallas betning, vilket innebär att man efter svetsning avlägsnar det tunna skiktet av svetsoxider och utarmat krom. Vanligtvis använder man vid betning en blandning av salpetersyra och fluorvätesyra.

 

I vår moderna bethall doppbetar vi mindre detaljer och spraybetar konstruktioner ända upp till lastbilsstorlek. Bethallen har ett eget reningsverk med ett slutet vattenåtervinningssystem. Inget vatten från hallen går ut i avloppet, utan renas och återanvänds som sköljvatten.