Branscher

Power Heat är specialister på installation av process- och industrirör. Vi har lång erfarenhet från installation och entreprenad åt en mängd olika branscher. Dessutom är det flera av våra svetsare och montörer som har specialiserat sig inom ett visst område, exempelvis ledningar för högtrycksånga på kraftverk, fjärrvärme, rostfria ledningar för kemiska processer eller livsmedel och mejeri.

Vi kan din bransch

De branscher vi är aktiva är:

Oavsett vilken bransch du befinner dig i så kan vi med samma höga kvalitet leverera allt från mindre reparationer och ombyggnader till stora entreprenadprojekt med helhetsansvar för en komplett installation och dokumentation.