Próba ciśnieniowa z użyciem gazu

testowanie gazu i wykrywanie wycieków gazu - mężczyzna w ubraniu roboczym i kasku ochronnym pracujący przy instalacji rurowej.

Testy ciśnieniowe i wykrywanie wycieków gazu

Testowanie ciśnienia gazu i wykrywanie wycieków gazu to dwa ważne procesy w przemyśle i innych kontekstach technicznych, mające na celu zapewnienie, że rurociągi, zbiorniki i inne systemy ciśnieniowe są bezpieczne i szczelne. Testy gazowe to metoda badania wytrzymałości rurociągów i zbiorników na ściskanie. Proces ten polega na wstrzykiwaniu gazu, zwykle powietrza lub azotu, do systemu w celu zwiększenia ciśnienia do poziomu przekraczającego oczekiwane ciśnienie robocze. Ma to na celu zidentyfikowanie słabych punktów lub nieszczelności w systemie.

Podczas testu ciśnieniowego ciśnienie jest dokładnie monitorowane, a w przypadku wykrycia jakichkolwiek oznak nadmiernego obciążenia lub wycieku można podjąć działania przed uruchomieniem systemu. Po udanym teście ciśnieniowym i weryfikacji integralności systemu, można go bez obaw oddać do eksploatacji.

W Power Heat mamy długie i udokumentowane doświadczenie w zakresie prób ciśnieniowych z użyciem gazu oraz prób ciśnieniowych z użyciem gazu i cieczy. Ciśnienie próbne z gazem i wykrywanie nieszczelności jest częścią elementów kontrolnych, które są przeprowadzane podczas badań nieniszczących np.

 • orurowanie
 • zbiorniki
 • statek
 • systemy kompozytowe.

Testy ciśnieniowe gazu są przeprowadzane w celu zapewnienia, że rurociągi i zbiorniki ciśnieniowe spełniają obliczone wymagania wytrzymałościowe. Testowanie za pomocą ciśnienia gazu jest operacją niebezpieczną, ponieważ nie można mieć pewności, że urządzenie wytrzyma. Ze względu na to ryzyko istnieją przepisy dotyczące testowania przy użyciu nadciśnienia lub podciśnienia (AFS 2006:8).

Sprzęt testowy, wraz z oceną ryzyka i kompetencjami personelu testowego, stanowi ważną i centralną część rozporządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem, wszystkie organizacje, które wykorzystują ciśnienie gazu jako metodę testową, muszą być akredytowane przez Swedac. Rozporządzenie dotyczy bezpieczeństwa zarówno ich własnych pracowników, jak i innych osób. Szwedzki Urząd ds. Środowiska Pracy jest organem regulacyjnym.

Power Heat jest autoryzowanym organem kontrolnym

Próby ciśnieniowe i próby ciśnieniowe z gazem mogą być stosowane, gdy istnieją specjalne wymagania, takie jak wymagania dotyczące czystości lub gdy trudno jest spuścić ciecz z systemu. Power Heat jest zatwierdzonym organem kontrolnym akredytowanym przez SWEDAC zgodnie z normą SS-EN ISO/IEC 17020:2012. Akredytacja oznacza, że możemy testować systemy o ciśnieniu do 150 barów.

Próba ciśnieniowa z użyciem gazu

Testowanie ciśnienia gazu jest ważną metodą zapewniającą, że różne rodzaje zbiorników i rurociągów są szczelne i bezpieczne w użyciu. Proces ten obejmuje

 • stopniowo zwiększać ciśnienie w urządzeniu
 • monitorować wszelkie wycieki
 • upewnić się, że nie wystąpią żadne problemy.

Jest to metoda stosowana do testowania integralności i trwałości różnych typów zbiorników lub rurociągów pod ciśnieniem wyższym niż ich normalne obciążenie robocze. Celem testów ciśnieniowych gazu jest wykrycie wszelkich nieszczelności lub usterek, które mogą wystąpić podczas użytkowania.

Wykrywanie nieszczelności za pomocą gazu

Wykrywanie wycieków gazu to metoda wykrywania i lokalizowania nieszczelności w systemach ciśnieniowych. W przypadku nieszczelności gaz będzie wypływał przez słabe punkty. Nieszczelności można wykryć za pomocą detektora gazu lub baniek mydlanych w sprayu. Wykrywanie wycieków gazu jest szybką i skuteczną metodą wykrywania nawet niewielkich wycieków, które mogą być trudne do wykrycia innymi metodami.

Pomagamy przez cały czas

Nasz kierownik ds. testów ciśnieniowych pomoże ci we wszystkim, począwszy od

 • analiza ryzyka
 • planowanie
 • wykonanie
 • przygotowanie dokumentacji.

Z nami w Power Heat jesteś w bezpiecznych rękach

Ponieważ w Power Heat jesteśmy zatwierdzonym organem kontrolnym akredytowanym przez SWEDAC zgodnie z SS-EN/ISO IEC 17020:2012, jako klient jesteś w bezpiecznych rękach. Dzięki naszemu przeszkolonemu kierownikowi ds. testów ciśnieniowych zawsze dysponujemy odpowiednią wiedzą. Serdecznie witamy w Power Heat.