CERTIFIERINGAR

För oss är certifieringar en kvalitetsstämpel. Vi befinner oss framför allt i regulativt styrda processer, exempelvis Tryckkärlsdirektivet (PED) med tillhörande utförandestandarder som SS-EN 13480 och 13445.

Vi har ett väl utarbetat dokumentations- och kvalitetsstyrningssystem som säkerställer bra utförande och korrekt slutdokumentation. Vi är också ackrediterade från Swedac som kontrollorgan C för tryckprovning med gas.

 

POWER HEAT INNEHAR FÖLJANDE CERTIFIERINGAR

  • EGN, 2017, Auktoriserat gasinstallationsföretag enligt Energigasnormer
  • SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet
  • SS-EN ISO 3834-2:2005, Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 2: Omfattande kvalitetskrav
  • SS-EN 1090-1:2009+A1:2011, Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav
  • SS-EN ISO/IEC 17020:2012, Bedömning av överensstämmelse - Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan

Certifieringen enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012 innebär att Power Heat innehar den ackreditering från Swedac som enligt svensk lag krävs för att få utföra provtryckning med gas, eller luft.

 

MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖLEDNING

I vårt verksamhetssystem har vi även integrerat miljö- och arbetsmiljöledning och där följer vi följande standarder:

  • SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - Krav och vägledning
  • SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning