Orbitalsvetsning för livsmedel och mejeri

Orbitalsvetsning är en högteknologisk sammansättningsprocess som används inom olika industriområden, inklusive livsmedels- och mejerisektorn.

Vi på Power Heat utför alla typer av processinstallationer till företag inom livsmedel och mejeri. Vi har medarbetare med stor erfarenhet från installationsprojekt från livsmedel och mejeri. Till kunder som

● Tetra Pak
● Skånemejerier
● Oatly
● Orkla
● Nordic Sugar
● Stadex
● Pågen
● Atria
● BAT Snusbolaget

levererar vi såväl entreprenadprojekt som service och underhållsuppdrag.

Orbitalsvetsning är en automatiserad svetsmetod där svetshuvudet mekaniskt roterar 360 grader runt det arbetsstycke som ska svetsas, vilket oftast är rör eller rördelar. Orbitalsvetsning för livsmedel och mejeri används för att man ska kunna uppnå jämn och repeterbar svets-kvalitet som är nödvändig för att upprätthålla hygieniska förhållanden inom livsmedels- och mejeriindustrin.

I livsmedels- och mejeriindustrin är renhet och precision av största vikt; orbitalsvetsning möjliggör skapandet av svetsfogar av hög kvalitet som uppfyller de strikta kraven när det gäller renhet och precision. Orbitalsvetsning är en svetsprocess som är idealisk för rörsystem där produkter såsom

● mjölk
● ost
● yoghurt
● och andra livsmedelsprodukter,

transporteras eftersom orbitalsvetsen skapar släta och rena svetsfogar. Dessa svetsfogar minimerar risken för bakterietillväxt och underlättar rengöring samt sanitetsunderhåll.

Fördelar med orbitalsvetsning inom livsmedels- och mejeriindustrin

Det finns många fördelar med orbitalsvetsning inom livsmedels- och mejeriindustrin, bland annat

● hög kvalitet och renhet
● repetitivt
● effektivitet
● tillgänglighet – svetshuvudet kan nå och svetsa i trånga utrymmen
● dokumentation – moderna orbitalsvetsmaskiner erbjuder avancerade funktioner för dokumentation av svetsparametrar.

För dessa tillämpningar är det viktigt att utrustning och de material som används i svetsprocessen uppfyller strikta hygieniska krav och standarder. Orbitalsvetsning bidrar till att säkerställa ett livsmedels- och mejeriprodukter

● produceras
● bearbetas
● förpackas,

på ett säkert och hygieniskt sätt.