TRYCKPROVNING MED GAS

Vi har en lång och dokumenterad erfarenhet från tryckprovning med gas och vätska. Tryckprovning och läcksökning är en del av de kontrollmoment som genomförs vid oförstörande provning av tex rörsystem, tank och ventiler.

Tryckprovning med gas kan användas då särskilda krav föreligger, som till exempel renhetskrav eller om det är svårt att dränera ut vätska från systemet.

 

Power Heat är godkänt kontrollorgan ackrediterade av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012. Ackrediteringen innebär att vi kan tryckprova system med upp till 150 bar.

 

Vår utbildade tryckprovningsledare hjälper dig hela vägen med allt från riskanalys, planering, utförande samt upprättande av dokumentation.