Power Heat Piping er akkreditert for trykktesting med gass.

10. januar 2024

For å forbedre tjenestetilbudet vårt har vi blitt akkreditert som inspeksjonsorgan av SWEDAC i henhold til SS-EN ISO/IEC 17020:2012.