Potrubie Power Heat akreditované na tlakové skúšky s plynom

10. januára 2024

S cieľom rozšíriť ponuku našich služieb sme boli akreditovaní ako inšpekčný orgán spoločnosťou SWEDAC podľa normy SS-EN ISO/IEC 17020:2012.