Nový generálny riaditeľ Power Heat Piping South AB

10. januára 2024

Zmeny v skupine Power Heat. Skupina Power Heat sa rozhodla predať podnikanie spoločnosti Power Heat v oblasti postrekovačov.