Power Heat gruppen säljer Power Heat Sprinkler

Förändringar i Power Heat gruppen. Power Heat koncernen har valt att försälja Power Heats sprinklerverksamheter till BST Brandskydds teamet AB. Ett fortsatt utbyte av tjänster kommer att ske mellan sprinklerverksamheterna och Power Heat koncernens bolag som bland annat har byggverksamhet samt rostfri tillverkning.

Läs mer hos BST >>