POWER HEAT-GRUPPEN

Power Heat-gruppen består av ett flertal produktionsbolag som bedriver verksamhet nära lokala marknaden. 

POWER HEAT-GRUPPEN BESTÅR AV:

  • Power Heat Piping South AB
  • Power Heat Plastic Sweden AB
  • Power Heat Sprinkler Malmö AB
  • Power Heat Sprinkler Nyköping AB

Power Heat bolagen är en del Drivator Equity koncernen.